Cutera GenNail - tratament laser pentru onicomicoz?

Onicomicoze
 
Cum ac?ioneaz? GenNail?
Lumina laserului penetreaz? unghia ?i ?esutul înconjur?tor, fiind absorbit? de pigmentul din ciuperc?. Pigmentul se înc?lze?te, distrugând structura acesteia. Astfel, unghia va cre?te normal în urm?toarele luni.

Ce se întampl? în timpul tratamentului?
Tratamentul presupune mai multe treceri succesive ale luminii laser peste unghia afectat? ?i ?esutul adiacent. Senza?ia perceput? va fi de înc?lzire local?.

Cât dureaz? tratamentul? De câte ?edin?e este nevoie?
O sedin?? dureaz? aproximativ 30 min., timp în care se vor trata toate unghiile de la picioare sau de la mâini, nu doar cele afectate. Majoritatea pacien?ilor necesit? o singur? ?edin??. Num?rul ?edin?elor depinde de severitatea afect?rii unghiei.

Ce se va întâmpla dupa tratament? Când se vor vedea rezultatele?
Senza?ia de c?ldur? persist? doar cateva minute dupa tratament. Pacien?ii i?i pot relua activitatea imediat. La câteva luni de la tratament (2-4), se va observa cre?terea unghiei s?n?toase.

Recomand?ri post-tratament
Pentru o eficien?? maxim? a procedurii GenNail, medicul v? va recomanda câteva reguli de igien? esen?iale în prevenirea reapari?iei infec?iei micotice.

Onicomicoze
GenNail este o alternativ? simpl?, f?r? efecte secundare, la medica?ia sistemic? sau local?.